Mavi Bayrak & Çevrecilik

Mavi Bayrak

Yetkinlik

İkonik Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı ve güvenli dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olmakla birlikte; plajlar, marinalar ve sürdürülebilir tekne turizmi operatörleri için dünyanın en tanınmış gönüllü ödüllerinden biridir. Mavi Bayrağa hak kazanmak için, bir dizi sıkı çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kriterinin karşılanması ve sürdürülmesi gerekir.

Eğitim : Mavi Bayrak’ın özünde ve idealinde toplumu kendi çevreleriyle bağlantıya geçirerek bulundukları çevre ve doğa hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını özendirmek yer alır.

Bilgilendirme : Ziyaretçileri bulundukları yer hakkında bilgilendirmek, Mavi Bayrak Programı’nın önemli bir parçasıdır. Bu, insanların orada rahatça gezinmesini, yerel flora ve fauna hakkında biraz daha bilgi edinmelerini sağlar.

İzleme : Kapsamlı saha kontrol ziyaretleri ve düzenli olarak yapılan ara kontroller, kriterlerin yerine getirilmesi konusunda teşvik edici bir rol oynar.

Yönetim : Mavi Bayrak’ın tüm dünyada güvenilir olmasını sağlayan kriterlerin yerine getirilmesi konusundaki istikrar, Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu ve Mavi Bayrak Temsilcileri sayesinde gerçekleşir.

Güvenlik : Mavi Bayrak Ödüllü yerin işletmecisi/sahibi, ödüllü alanda çalışanların, halkın ve çevrenin güvende kalması için önlemlerinin eksiksiz olarak alınmasını temin etmelidir.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün  30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 49 ülkede uygulanmaktadır.

Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülmektedir ve her üye ülkede benzer kuruluşlarca temsil edilmektedir. FEE programları yalnızca sivil toplum kuruluşlarınca yürütülebilmektedir ve Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’nı yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluş Türkiye Çevre Eğitim Vakfı - TÜRÇEV’dir.

Mersin Marina, çevreci ve doğaya saygılı olduğunu kanıtlayarak 2017 yılından beri mavi bayrak ödülüne layık görülmektedir.. Ayrıca 2019 ve 2021 yıllarında, yapmış olduğu çevre eğitim etkinliklerinin kapsamı, niteliği ve dosyalama açısından ‘’En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nün’’ sahibi olmuştur.

Marina

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirlik: kaynağında azalma, yeniden kullanım, geri kazanım ve bertaraf etmek, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, tehlikeli kimyasal kullanımı azaltmak gibi faaliyetlerle çevreye etkilerini minimize etmek olarak açıklanabilir. İşletmemiz çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için ilgili mevzuatlara uyarak gerekli önlem ve uygulamaları hayata geçirmektedir.

Yenilenebilir enerjinin önem kazanması, karbon emisyonu düşük sistemlere ilginin artması ve elektrikli araçlardaki batarya teknolojilerinin gelişimi ile beraber elektrikli araca olan güveni ve ilgiyi artırdı. Elektrikli araçların yaygınlaşması ile elektrikli araç şarj istasyonları da dünya geneline yayılmaya başladı. Şarj istasyonlarına olan talep arttıkça, daha yüksek voltaj ve akımlarda daha hızlı şarjı destekleyen ekipmana daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Küresel olarak, elektrikli araç şarjı için halka açık şarj istasyonları sistemi artmakta ve enerji sektöründe bu altyapıları sağlamak adına çalışmalar geliştirilmektedir. Bu kapsamda çevre dostu Mersin Marina işletmemizde 120 ve 22 KWH olmak üzere iki adet elektrikli şarj ünitesi bulunmaktadır. İlave şarj üniteleri için çalışmalar sürdürülmektedir.

Teknelerin atık suyu boşaltmak istemeleri halinde gemilerin atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği gereği marina işletmemizin sabit sıvı atık istasyonuna yanaşarak teknolojik olarak son derece gelişmiş otomasyon sistemindeki vakum pompa yardımı ile atıklarını sızdırmaz tanka direkt olarak boşaltabilirler. Sızdırmaz tankta toplanan atık su daha sonra çevre lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilir. Motor yağları, sintine yağları ve sıvı yakıt atıkları sızdırmaz kaplar içerisinde, diğer atıklardan ve birbirlerinden ayrı olarak (tehlikeli atık geçici depolama alanında belirlenmiş bir alanda da tutulabilir) depolanarak aynı şekilde çevre lisanslı firmalara verilir.

Mersin Marina İşletmemizde amacına uygun özel olarak tasarlanmış ‘‘Atık Geçici Depolama Alanı’’ ve ‘‘Ayrıştırma Merkezi’’ bulunmaktadır. Bu alanlarda geri dönüştürülebilir atıklar, lisanslı firma tarafından kategorilerine göre ayrılmakta ve lisanslı atık dönüşüm tesisine gönderilmektedir. Çevresel sürdürülebilirliğin adımlarından olan bu faaliyet sayesinde işletmemiz, doğal kaynakların korunmasına ve ekonomik üretimin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Rezervasyon